Počet položek v košíku: 0 0,00 CZK

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s obchodními podmínkami je možné v zákonné lhůtě odstoupit od kupní smlouvy. Odkaz na odstoupení od kupní smlouvy je součástí každého e-mailu s potvrzením objednávky. Na tento odkaz stačí jednoduše kliknout, vyplnit jej a odeslat.

Po přijetí vyplněného formuláře Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu. Prosím, neposílejte zboží zpět bez předchozí domluvy s námi.

Upozorňujeme Vás, že zasílané zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození nebo zničení.

**************************************************************************************************************

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Odběratel:

Jméno a příjmení:
Adresa:
e-mail / telefon:

 

Dodavatel:

Bc. Jarmila Sýkorová, Kornatice č.p. 71, 338 43 

IČO: 02740656, DIČ: CZ7361082663


V ..................., dne ............................

 

Odstoupení od kupní smlouvy

             Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách www.primaprize.cz objednal (-a) ........... v hodnotě ....... Kč, včetně DPH a poštovného ve výši ................, celkem tedy .................. Kč. Objednané zboží jsem od Vás obdržel (-a) dne.......... (číslo faktury........).

             V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vámi uvedenou adresu.

             Kupní cenu představující hodnotu zboží .............. poukažte v zákonem stanoveném termínu, tj. nejpozději do 14-ti dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy, na můj bankovní účet číslo ............................, vedený u ...................

             Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji


S pozdravem

............................

vlastnoruční podpis

 

Příloha: Daňový doklad (faktura č. ...............)

****************************************************************************